Gäster

Välkommmen till vår portal för Nya Språket lyfter.

Vi är glada över att du vill ta del av vår lärprocess. Du är välkommen att ta del av vårt material. Observera att det som finns här är en samling dokumentation i en process. Det vill säga att materialet inte ska ses som fakta utan just som exempel som kan leda till större förståelse.

Du får gärna delta i vår lärprocess. Det kan du göra genom att skriva kommentarer till våra inlägg.