måndag 1 november 2010

berättelser

Elverna ska träna på sitt skrivande för att utveckla textskapande i sina berättelser.

De ska kunna skriva en reflektion över sin skolvecka. De ska använda ett varierat språk.
Skriv och berätta om tre lektioner från veckan. Berätt vad  lektionen handlade om och vad du lärde dig.

Eleverna ska skriva en sagoberättelse utifrån arbetsmaterialet "Pappa Moll". Vi skriver en gemensam berättelse tillsammans på vita tavlan. Eleverna får skriva av texten i sina skrivböcker.
Steg två blir en liknande övning men i mindre grupp där eleverna får arbeta tillsammans med att skapa en berättelse från nya bildkort.
Steg tre får eleven själv hitta på en berättlse utifrån nya bildkort ur materialet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar