måndag 1 november 2010

Tankeboken

I "Tankeboken" kan vi bedöma elevernas skrivutveckling. Detta sker i skolan en gång i veckan.

Tankeboken kan användas på olika sätt, som att reflektera över sitt lärande, framföra ett budskap, texten ska ha en mottagare

Ett exempel är att skicka hem "Tankeboken" till föräldrarna, som då tillsammans med läraren blir mottagaren.

Eleverna får möjlighet att skriva olika texter med varierande innehåll som om sitt gosedjur, en spökberättelse.

Vi sätter upp elevernas texter för att eleverna ska kunna läsa varandras.
Lena, Inger, Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar