måndag 1 november 2010

Summering av studiedagen 1/11 2010

Summering:
  • Vi har delat med oss av lektionstips. Inte så mycket av vad vi ska uppmärksamma och definiera observationspunkterna.
  • Går detta att koppla ihop med andra diagnosmaterial som vi använder, t ex DLS, H4?
  • Det är intressant att koppla detta till Nationella proven i svenska för år 3 och år 5.
  • Om detta används i vår kvalitetsredovisning så är det viktigt att vi kan detta och har bra förståelse för de olika observationspunkterna. Vi saknar definitioner av punkterna.
  • Vi kan jämföra med Diamant (matematikdiagnos) som strävar efter en likvärdighet i kommunen.
  • Vi behöver ha ett tillfälle där vi kan delge varandra lektionstips.

Framåt:
Behöver vi ett forum, regelbundna träffar, för svenska och Nya Språket lyfter?
Alla behöver ha tillgång till boken "Stärk språket, stärk lärandet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar