måndag 1 november 2010

d:3 läsa

Vi har valt att diskutera observationspunkt d:3 läsa - "eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse" - "jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser".

Vi började med att diskutera vad läser regelbundet betyder och på vilket sätt vi skulle kunna kontrollera hur och vad eleverna läser hemma.
Vi måste också ta reda på vad längre texter innebär.
Eleven ska läsa olika genrer - berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och arumenterande text. Hur gör vi detta i skolan? För läraren gäller det att presentera de olika genrerna och visa på modelltexter för eleverna. Därefter måste eleverna få träna på att både läsa och skriva dessa olika texter
/Kerstin, Birgitha, Sofia

1 kommentar:

  1. Genre kan även vara deckare, fantasy, kärlek, komedi etc. Vad menar vi? Språket lyfter verkar mena berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande text. /Jenny

    SvaraRadera